צילום הדיגיטלי בימינו, פתח אפשרויות כמעט אין סופיות לאמנות הצילום.
פיתוח התמונות ועיבודן כבר אינו מצוי במעבדה חשוכה הספוגה בריחות החריפים של חומרי הפתוח. מזה שנים שכל עבוד התמונות נעשה על גבי מסך המחשב החדשני בדרכים ההולכות ומשתכללות ללא הפסק.
מגוון המצלמות הבלתי מוגבל על גודלן ואיכויותיהן, מבחר העדשות על אורכן ורגישותן לא שינו, לדעתי, את סוד הקסם של הצילום, שהוא תפישת שבריר השנייה המדויק של רעיון המלהיב את דמיונך. כדי להנציח את אותו חלקיק זמן נדיר, יש ועליך להמתין שעות ואפילו ימים, תוך מהלך בלתי פוסק של ניסוי טעייה ותהייה.
כל עותק של צילור שתרכשו הינו חתום וממוספר, וניתן להתאמה בגודל ובאופן הדפסתו.
שמעון המאירי

Modern-day digital photography has opened up almost endless possibilities for photographic art. The development and processing of photographs no longer takes place in a darkened laboratory filled with the acrid smell of developing fluids. For many years now photographs have been processed entirely on the computer screen, using methods that are constantly evolving and progressing.

Yet the seemingly unlimited selection of size and quality of cameras, the range of length and sensitivity of lenses have not, in my opinion, fundamentally changed the charm of photography itself, the capture in a split second in time of an image that fires the mind and imagination. The encapsulation of that fleeting magic moment usually involves hours, even days of patient waiting and an ongoing process of trial, error and uncertainty.

Every copy of my photographs is signed and numbered and can be adapted to a variety of sizes and print methods.

Shimon Hameiri

1 2 3 4