מבין שלושת נושאי האמנות שאני עוסק בהם כבר שנים: ציור, פיסול ורישום, הרישום הוא המושך אותי ביותר. אני רושם בעיקר בטוש בעזרת מכחול או עט פשוט מקנה במבוק מושחז.
לא פעם נדמה לי שהרישום הוא תמצית האומנות כולה.
הרישום הוא מגע היד המיידי והראשוני ביותר של האמן. הוא משמר בתוכו את רגישותה של היד, את מיומנותה ואפילו את רעידותיה ומעידותיה.
ברישום אינך יכול לבלף ולא לאחז עיניים. או שאתה יודע לרשום או שאינך יודע.
ויותר מכל אני אוהב את הרישום המינימאלי, המרגש והמפתיע, המכסה טפח ומגלה טפחיים. אני תר אחרי הקומפוזיציה הפשוטה והמדויקת, בלי לוותר לאתגר להעניק לקו את הריתמוס העדין שרק המכחול הדק, ובעיקר קנה הבמבוק יכולים להעניק לו.
כיום, עם התפתחות היכולות שבמחשבים, ניתן לשלב את הרישום הטהור עם קומפוזיציות צבעוניות, מבלי לפגוע באיכויותיו של הרישום, וכך נפתחה האפשרות להגיע אל קהלים שאולי קשה היה להם לפגוש כך את הרישום.
למעשה, ההדפס המשלב את הרישום עם הקומפוזיציה הצבעונית הינו הציור המקורי.כלומר, גם אם מדובר בהדפס, מי שרוכש את הציור מקבל בפועל את המקור.

Of the three art media which I have worked in for many years: painting, sculpture and sketching, it is sketching that appeals to me the most. I sketch mostly with a simple brush or pen fashioned from a sharpened bamboo stem.

I often feel that sketching represents the essence of the whole of art.
It is the most immediate and basic touch of the artist’s hand. It encompasses and transmits onto the page the sensitivity and skill, even the tremors and hesitations of the hand.
In sketching it is impossible to fake or deceive. Either you can sketch or you can’t.

Above all else, I love minimalistic sketching. It is exciting, unexpected, reveals so much in so little. I seek the simplest and most precise composition, embracing the challenge of imparting to the line a delicate rhythm that is possible only by means of a fine paint brush or a stem of bamboo.

Today, thanks to the greater flexibility of computer technologies, pure sketching can be combined with colorful composition without detracting from the quality of the sketching itself. This makes it possible to reach people who perhaps otherwise might have no contact with sketching.

A print that combines sketching and color composition is in effect an original work of art. This means that anyone acquiring such a piece is acquiring an original, even if it is a print.

Ehud Dor

1 2 3