צילום הדיגיטלי בימינו, פתח אפשרויות כמעט אין סופיות לאמנות הצילום.
פיתוח התמונות ועיבודן כבר אינו מצוי במעבדה חשוכה הספוגה בריחות החריפים של חומרי הפתוח. מזה שנים שכל עבוד התמונות נעשה על גבי מסך המחשב החדשני בדרכים ההולכות ומשתכללות ללא הפסק.
מגוון המצלמות הבלתי מוגבל על גודלן ואיכויותיהן, מבחר העדשות על אורכן ורגישותן לא שינו, לדעתי, את סוד הקסם של הצילום, שהוא תפישת שבריר השנייה המדויק של רעיון המלהיב את דמיונך. כדי להנציח את אותו חלקיק זמן נדיר, יש ועליך להמתין שעות ואפילו ימים, תוך מהלך בלתי פוסק של ניסוי טעייה ותהייה.
כל עותק של צילור שתרכשו הינו חתום וממוספר, וניתן להתאמה בגודל ובאופן הדפסתו.
שמעון המאירי

1 2 3 4